Hebreo

המרד האנטי-יהודי בשנת 1449 בטולדו  

טבח באמצע המאה ה- 15 שבסופו נוצרים חוקים לטיהור הדם, אשר אז ינוהלו על ידי בתי המשפט של האינקוויזיציה הספרדית המחצית הראשונה של המאה החמש עשרה בקסטיליה היא זו של […]